Ondernemen
is topsport

Net als een topsporter wilt u succesvol zijn in uw vakgebied, u gaat voor een goed resultaat. Onderweg naar dit resultaat komt u enkele hordes tegen. Hordes zoals wet- en regelgeving, belastingen, administratieve en juridische kwesties. Om deze hordes makkelijker te kunnen nemen heeft u een vakkundige coach nodig, een coach die u begeleidt van start tot uw persoonlijke finish.

VANDERLAANGROEP

VANDERLAANGROEP biedt een totaaloplossing voor ondernemers. Wij kunnen u helpen op gebied van accountancy, belastingen, personeel en salaris, bedrijfswaarderingen.

Wijziging in duur partneralimentatie

De Tweede Kamer heeft een voorstel goedgekeurd waarin de duur van partneralimentatie verkort wordt.

Door: A.E.P. (Annette) Dijkstra AA FFP Accountant | Teamleider

Onder de huidige wetgeving geldt dat partneralimentatie in beginsel 12 jaar betaald moet worden vanaf de datum waarop de echtscheiding is ingeschreven. Volgens het wetsvoorstel wordt de duur van de partneralimentatie verkort naar de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. Als het huwelijk 6 jaar heeft geduurd, bedraagt de duur van de partneralimentatie dus maximaal 3 jaar en als het huwelijk 12 jaar heeft geduurd, bedraagt de duur van de partneralimentatie maximaal 5 jaar. In uitzonderingsgevallen kan de duur van de partneralimentatie langer zijn:


  • De maximumduur is 10 jaar als de alimentatiegerechtigde 50 jaar of ouder is en het huwelijk langer dan 15 jaar heeft geduurd. Als de alimentatiegerechtigde binnen 10 jaar na echtscheiding de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, dan eindigt de duur van de partneralimentatie bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.
  • Indien echtgenoten samen kinderen hebben, dan eindigt de duur van de partneralimentatie op het moment dat het jongste kind 12 jaar is. Als de echtscheiding plaatsvindt kort na de geboorte van een kind, kan de partneralimentatie dus maximaal 12 jaar duren.

Bij samenloop van deze uitzonderingen, geldt de langste termijn. In extreem schrijnende gevallen kan een beroep gedaan worden op de hardheidsclausule. Op dit moment kan dat ook, maar wordt zelden gehonoreerd. Dat zal niet veranderen.

Alle overige zaken rondom partneralimentatie wijzigen niet. De grondslag voor de betalingsverplichting is de lotsverbondenheid die het huwelijk met zich meebrengt. De berekeningswijze van partneralimentatie verandert ook niet. De berekeningswijze is vastgelegd in de Tremanormen en worden doorgaans gehanteerd door rechters bij het vaststellen van de hoogte van de partneralimentatie. Het uitsluiten van partneralimentatieplicht in de huwelijkse voorwaarden blijft ook nog steeds ongeldig. Het afzien van partneralimentatie bij echtscheiding kan onder voorwaarden wel. Het wetsvoorstel heeft alleen betrekking op partneralimentatie en niet op kinderalimentatie.

Het wetsvoorstel nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer en zal dan naar verwachting ingaan op 1 januari 2020. Het wetsvoorstel geldt alleen voor gevallen waarbij de partneralimentatie na 1 januari 2020 wordt vastgesteld. Onze coaches beantwoorden graag uw vragen over huwen en scheiden.

De coaches

M.J.A. (Marco)
Van der Laan
AA RB RV

Accountant, Belastingadviseur, Register Valuator, Vennoot

Lees meer

Marco
Vet
AA RB

Accountant,
Belastingadviseur,
Vennoot
Lees meer

A.E.P. (Annette)
Dijkstra
AA FFP

Accountant, Teamleider
Lees meer

M.N.M. (Marcel)
van Langen
AA RB

Accountant, Belastingadviseur

Lees meer

P.C.J. (Patrick)
Mul
RA

Accountant, Vestigingsleider
Lees meer

V. (Vincent)
Rozemeijer
AA

Accountant, Teamleider

Lees meer

M.P. (Michael)
de Rijk
AA

Accountant
Lees meer

H.G.J.
(Erik)
Jansen

Kantoorleider

Lees meer

M. (Marcel)
Ambagtsheer
RB

Belastingadviseur

Lees meer

M.
Martin
Polder

Relatiebeheerder

Lees meer

S. (Sonja)
De Jong
MB RB

Belastingadviseur
Lees meer

S.P.F. (Siem)
Kuypers
RPP

Beloningsadviseur

Lees meer

M. (Marjolijn) Veldstra- Hoogland RPP

Beloningsadviseur
Lees meer

vanderlaangroep.nl